Queer begrippenlijst • Agender persoon: iemand die zichzelf ziet als zonder genderidentiteit of gender.
 • Ally, bondgenoot of straight ally: is een (doorgaans hetero en/of cisgender) persoon die leden van de LGBTQ+-gemeenschap ondersteunt en respecteert. Allies zijn actieve bondgenoten die actie ondernemen ter ondersteuning en respect.
 • Aseksueel persoon: het ontbreken van seksuele aantrekkingskracht tot anderen.
 • Biseksueel persoon: seksuele en romantische aantrekkingskracht tot zowel mannen als vrouwen.
 • Cisgender persoon: iemand wiens gender in lijn is met de biologische geslachtskenmerken.
 • Demi seksueel persoon: mensen die geen seksuele aantrekkingskracht ervaren totdat zij een sterke emotionele band met iemand hebben opgebouwd met iemand.
 • Gender inclusief: is datgene wat er op gericht is om iedereen ongeacht hun geslacht ergens geaccepteerd te laten voelen.
 • Gender: de culturele betekenis van lichamelijke verschillen.
 • Genderdiversiteit: is de diversiteit die er onder mensen bestaat aan genderexpressie en identiteiten.
 • Genderexpressie: is de manier waarop iemand uiting geeft aan het bij de geboorte vastgelegde geslacht of aan de eigen genderidentiteit. Denk aan kleding en haardracht, maar ook aan gedrag en lichaamsbewegingen.
 • Genderfluïde persoon: mensen waarvan de genderidentiteit en de manier waarop deze tot uiting komt wisselend is en/of verschuift.
 • Genderidentiteit: is de bij ieder mens diepgevoelde persoonlijke overtuiging te behoren tot een bepaald geslacht. Dat kan man of vrouw zijn, zowel man als vrouw, of noch man noch vrouw.
 • Genderneutraal: is datgene wat voor iedereen bedoeld is of toegankelijk is, ongeacht iemands geslacht. Denk aan zonneschijn, kraanwater en de wc bij je thuis.
 • Geslacht: Sekseof geslacht is het onderscheid bij organismen gebaseerd op het biologische verschil in voortplantingsorganen, fysiologie en 
 • Geslachtskenmerken: zijn lichamelijke kenmerken van het geslacht. Het gaat hierbij om aangeboren kenmerken en kenmerken die zich ontwikkelen in de puberteit (zoals borsten, haargroei, adamsappel) en door een geslachtsaanpaasende behandeling.
 • Homoseksueel persoon: mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht.
 • Intersectionaliteit: is het idee dat verschillende delen van de identiteit, zoals het geslacht, gender, seksualiteit, ras, klasse, religie, gezondheid, o.a., elkaar beï Dit begrip gaat uit de gedachte dat mensen op meerdere manieren kunnen afwijken van ‘de norm’.
 • Intersekse persoon: De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert.
 • LHBTI: initiaalwoord voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen.
 • Non-binair: Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit.
 • Panseksueel persoon: mensen die zich aangetrokken voelen tot iemands persoonlijkheid, ongeacht hun gender.
 • Queer: Queer is een containerbegrip dat het binaire en non-binaire spectrum omvat van seksuele, sekse en genderidentiteiten.
 • Sekse: Sekseof geslacht is het onderscheid bij organismen gebaseerd op het biologische verschil in voortplantingsorganen, fysiologie en 
 • Trans(gender) vrouw: is een vrouw die bij geboorte en vóór haar transitie voor jongen/man werd aangezien en als zodanig stond geregistreerd.
 • Trans(gender)man: is een man die bij geboorte en vóór zijn transitie voor meisje/vrouw werd aangezien en als zodanig stond geregistreerd.
 • Transgender persoon: Transgender personen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de gender- en geslachtsrol die past bij het geslacht en gender die hen bij de geboorte werden toegewezen
 • Transgender: parapluterm voor mensen wiens genderidentiteit en/of -expressie anders is dan het geslacht dat bij hun geboorte werd genoteerd.
 • Voornaamwoorden: hoe we naar elkaar verwijzen; hij en hem voor man, zij en haar voor vrouw en bijvoorbeeld henen hun voor non-binair (maar dit kan verschillen per persoon).

Bronnen:
Hij, zij of hen? Hoe zorg je dat iedereen meedoet? Over inclusieve taal bij gemeente Den Haag
Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd (raadsinformatie.nl)
LGBTQ+-woordenboek uit: Wist je dit al? - alles wat je wilt weten.site
Welkom bij Transgender Netwerk Nederland
Emancipator - voor mannen en emancipatie - Emancipator
Wat is intersekse? Seksediversiteit.nl
Transgender Infopunt
Wat is intersekse? NNID.nlQueer Support Den Haag
De sociale kaart is er om queer personen en andere betrokkenen een overzicht te bieden van organisaties die zich (o.a.) bezighouden met queer thema’s. Professionals kunnen de sociale kaart inzetten om passende informatie te bieden aan cliënten en met andere professionals in contact te komen.

Contact
Voor vragen over de dienstverlening van een organisatie, kun je contact opnemen met de betreffende organisatie. Heb je vragen over Queer Support Den Haag, wil je jouw organisatie vermelden of een wijziging of aanvulling doorgeven? Mail naar emancipatie@denhaag.nl
© Queer Support Den Haag | Realisatie Knijnenburg Producties