Queer Support Den Haag

Youz Centrum voor Jeugd GGZ HaaglandenYouz (voorheen de Jutters) diagnosticeert en behandelt kinderen vanaf 0 jaar en jongeren tot 23 jaar met psychische klachten. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken, non-verbale therapie, medicatie of trainingen. 

 • Behandeling bij ADHD, autisme, tics
 • Behandeling bij gedragsproblemen
 • Behandeling bij depressie, angst, trauma, persoonlijkheidsstoornissen, crisis, psychose en manisch depressiviteit
 • Behandeling bij lichamelijke klachten in combinatie met psychiatrie
 • Ggz voor jonge kinderen 0-6 jaar
 • Bij De Banjaard kun je terecht voor een behandeling voor licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening
 • Bij Het Palmhuis kun je terecht voor behandeling nadat je in aanraking met geweest met politie of justitie
 • Diverse cursussen, individuele gesprekken en trainingen om psychische klachten te voorkomen of op tijd op te sporen en aan te pakken

Met de regio's Haaglanden, Midden Holland, Holland Rijnland, Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid heeft Youz een contract afgesloten.
De VNG heeft met Youz voor alle gemeenten een landelijke raamovereenkomst gesloten voor MDFT (forensisch kader)

Youz maakt in Den Haag deel uit van het samenwerkingsverband Rondomjou.

 


Tags

Psychische stoornissen
Kwetsbare kinderen
Jeugdpsychiaters
Jeugdhulpaanbieders
Jeugd-ggz
Gezinstherapie
Familietherapie
Beeldende therapie
Autismespectrumstoornissen
Ambulante ggz
Agressie
Kinder- en jeugdpsychiatrie

Youz></center>

			
			 			
			
			<iframe 
     width=

Dr. van Welylaan 2, 2566ER
Queer Support Den Haag
De sociale kaart is er om queer personen en andere betrokkenen een overzicht te bieden van organisaties die zich (o.a.) bezighouden met queer thema’s. Professionals kunnen de sociale kaart inzetten om passende informatie te bieden aan cliënten en met andere professionals in contact te komen.

Contact
Voor vragen over de dienstverlening van een organisatie, kun je contact opnemen met de betreffende organisatie. Heb je vragen over Queer Support Den Haag, wil je jouw organisatie vermelden of een wijziging of aanvulling doorgeven? Mail naar emancipatie@denhaag.nl
© Queer Support Den Haag | Realisatie Knijnenburg Producties