Queer Support Den Haag

TransvisieBelangenorganisatie Transvisie richt zich op mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en op hun familie, naasten en relevante omgeving. De organisatie biedt informatie, voorlichting en belangenbehartiging en organiseert onderling contact. 

 

Het Transgender-infopunt is te bereiken via de e-mail, waar een team klaar zit om al je vragen snel te beantwoorden.

 


Tags

Patiëntenorganisaties
LHBTI'ers
Genderidentiteit
LHBTI-emancipatie
Queers

logo transvisie></center>

			
			 			
			
			<iframe 
          width=

Kwikstaartlaan 42, 3704GS
Queer Support Den Haag
De sociale kaart is er om queer personen en andere betrokkenen een overzicht te bieden van organisaties die zich (o.a.) bezighouden met queer thema’s. Professionals kunnen de sociale kaart inzetten om passende informatie te bieden aan cliënten en met andere professionals in contact te komen.

Contact
Voor vragen over de dienstverlening van een organisatie, kun je contact opnemen met de betreffende organisatie. Heb je vragen over Queer Support Den Haag, wil je jouw organisatie vermelden of een wijziging of aanvulling doorgeven? Mail naar emancipatie@denhaag.nl
© Queer Support Den Haag | Realisatie Knijnenburg Producties