Queer Support Den Haag

#Taboe#Taboe maakt gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Bij de vertrouwenspersonen van #Taboe kunt u terecht met uw gedachten, gevoelens en problemen. U kunt met hen vrijuit praten over gevoelige onderwerpen zoals eergerelateerd geweld, seksualiteit, huwelijksdwang, verborgen vrouwen, genitiale verminking ( VGV ) en achterlating. 

U kunt bij hen terecht voor:

  • bemiddeling bij spanningen in en buiten de familiekring
  • voorlichting over het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen
  • vragen over opvoeding in 2 culturen

De vertrouwenspersonen van #Taboe zijn getraind door Wijkz en hebben verschillende culturele achtergronden. Zij zijn geen hulpverleners maar adviseren bij problemen.
Neem contact met hen op voor voorlichtingsbijeenkomsten, huiskamergesprekken, spreekuren of advies.


Tags

Homoseksualiteit
Vertrouwenspersonen
Huiselijk geweld
LHBTI'ers
Eergerelateerd geweld
Gedwongen huwelijk
LHBTI-emancipatie

logo taboe></center>

			
			 			
			
			<iframe 
          width=

Eekhoornrade 215, 2544VS
Queer Support Den Haag
De sociale kaart is er om queer personen en andere betrokkenen een overzicht te bieden van organisaties die zich (o.a.) bezighouden met queer thema’s. Professionals kunnen de sociale kaart inzetten om passende informatie te bieden aan cliënten en met andere professionals in contact te komen.

Contact
Voor vragen over de dienstverlening van een organisatie, kun je contact opnemen met de betreffende organisatie. Heb je vragen over Queer Support Den Haag, wil je jouw organisatie vermelden of een wijziging of aanvulling doorgeven? Mail naar emancipatie@denhaag.nl
© Queer Support Den Haag | Realisatie Knijnenburg Producties