Queer Support Den Haag

Stichting Queer MindStichting Queer Mind zet zich in voor een veilige leefomgeving in Den Haag, ongeacht afkomst, seksualiteit of genderidentiteit.

We bestrijden geweld tegen de Queer Gemeenschap, uitsluiting en dak- en thuisloosheid onder LHBTI'ers door vreedzame acties, dialogen en ondersteuning.
Met onze vrijwilligersorganisatie en onze diverse projecten bevorderen we veiligheid, acceptatie en zichtbaarheid voor de Queer gemeenschap.

Een specifiek initiatief van Stichting Queer Mind is ons inloop- en opvanghuis, waar queer jongeren die dak- of thuisloos zijn een veilige haven vinden. Naast slaapplaatsen voor acute noodsituaties, bieden we een huiskamer waar lotgenoten en ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten.

Onze projecten omvatten onder andere:

  • Het organiseren van dialoogsessies tussen diverse organisaties en bewoners.
  • Deelname aan Queer netwerkoverleggen in verschillende vormen.
  • Het laten plaatsen van regenboog elementen in de openbare ruimte ter bevordering van de zichtbaarheid en acceptatie van de Queer gemeenschap.
  • Het organiseren van sociale, laagdrempelige activiteiten voor Queer empowerment en participatie in de samenleving.

Tags

Emancipatie
Zwerfjongeren
LHBTI'ers
Genderidentiteit
Queers

></center>

			
			 										<br>
<br>
		</div>
				
			
	</div>	
</div>	
			


<section class=


Queer Support Den Haag
De sociale kaart is er om queer personen en andere betrokkenen een overzicht te bieden van organisaties die zich (o.a.) bezighouden met queer thema’s. Professionals kunnen de sociale kaart inzetten om passende informatie te bieden aan cliënten en met andere professionals in contact te komen.

Contact
Voor vragen over de dienstverlening van een organisatie, kun je contact opnemen met de betreffende organisatie. Heb je vragen over Queer Support Den Haag, wil je jouw organisatie vermelden of een wijziging of aanvulling doorgeven? Mail naar emancipatie@denhaag.nl
© Queer Support Den Haag | Realisatie Knijnenburg Producties