Queer Support Den Haag

Discriminatie.nl Den HaagDiscriminatie.nl Den Haag

Voelt u zich gediscrimineerd? Of ziet u dit gebeuren? Dan kunt u dat melden bij Discriminatie.nl Den Haag. Discriminatie.nl Den Haag registreert, signaleert én bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling. Alle Hagenaars met klachten over discriminatie kunnen dat melden. Professionele klachtbehandelaren luisteren naar u en helpen u verder als u dat wenst. Melden is gratis.

 Wat is discriminatie?
Onder discriminatie verstaan we het anders behandelen van mensen of groepen op basis van verschillende kenmerken zoals afkomst, ras, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, enzovoort. Dit is bij wet verboden. In artikel 1 van onze grondwet staat dat allen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, in gelijke gevallen, gelijk behandeld dienen te worden.

Hoe kunt u een melding maken?

  • Via de website 
  • Bellen, iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur
  • Per mail 
  • Op een gratis inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 12.30 tot 15.00 in een bibliotheek in Den Haag. Kijk voor de actuele data en locaties op onze website 

 


Tags

Discriminatie
Gelijke behandeling
Homodiscriminatie
LHBTI'ers
Antidiscriminatievoorzieningen
Queers

></center>

			
			 			
			
			<iframe 
          width=

Postbus 16623, 2500BP
Queer Support Den Haag
De sociale kaart is er om queer personen en andere betrokkenen een overzicht te bieden van organisaties die zich (o.a.) bezighouden met queer thema’s. Professionals kunnen de sociale kaart inzetten om passende informatie te bieden aan cliënten en met andere professionals in contact te komen.

Contact
Voor vragen over de dienstverlening van een organisatie, kun je contact opnemen met de betreffende organisatie. Heb je vragen over Queer Support Den Haag, wil je jouw organisatie vermelden of een wijziging of aanvulling doorgeven? Mail naar emancipatie@denhaag.nl
© Queer Support Den Haag | Realisatie Knijnenburg Producties