Queer Support Den Haag

Christen QueerChristenQueer is een brede christelijke LHBTI-beweging die gelooft dat God elk mens gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Gods grootheid is veelkleurig en verbindend.

ChristenQueer gelooft in een wereld waarin LHTBI-ers zich veilig weten en LHBTI- jongeren opgroeien in volledig acceptatie door hun families en kerken.

Volledige acceptatie vraagt dat LHBTI-ers gezien en gehoord woorden en hun taak en roeping als christen ongehinderd mogen vervullen.

Tegelijk accepteert ChristenQueer dat niet iedereen dezelfde visie op homoseksualiteit deelt. Deze veelkleurigheid nodigt ons uit tot inclusief christen-zijn. Waar het gezamenlijk belijden van het Evangelie centraal staat zal het Licht van God overwinnen.


Tags

Christenen
LHBTI-emancipatie
Queers

Logo christen queer></center>

			
			 										<br>
<br>
		</div>
				
			
	</div>	
</div>	
			


<section class=


Queer Support Den Haag
De sociale kaart is er om queer personen en andere betrokkenen een overzicht te bieden van organisaties die zich (o.a.) bezighouden met queer thema’s. Professionals kunnen de sociale kaart inzetten om passende informatie te bieden aan cliënten en met andere professionals in contact te komen.

Contact
Voor vragen over de dienstverlening van een organisatie, kun je contact opnemen met de betreffende organisatie. Heb je vragen over Queer Support Den Haag, wil je jouw organisatie vermelden of een wijziging of aanvulling doorgeven? Mail naar emancipatie@denhaag.nl
© Queer Support Den Haag | Realisatie Knijnenburg Producties