Niet iedereen is echter blij met het geslacht dat bij geboorte is toegekend. En niet iedereen voelt zich (alleen) seksueel aangetrokken tot iemand van het andere geslacht. Seksualiteit is gelukkig veel meer dan het verwekken van nageslacht. We kunnen daar allemaal op onze eigen manier vorm aan geven. Onze eigen wensen en grenzen en die van de ander vormen daarbij het uitgangspunt. Soms kun je daarbij hulp gebruiken.